ABC Zwemmen

Zenden Sports is sinds januari 2017 als eerste in de regio in het bezit van een Licentie Zwem-ABC en voldoet daarmee aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s. De Licentie Zwem-ABC geeft u als klant duidelijkheid dat zwemschool Zenden handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt Zenden Sports als zwemlesaanbieder getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure. Zwemschool Zenden heeft de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan deze eisen.Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, het kennisinstituut voor de zwembranche. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt gestimuleerd. Meer achtergrondinformatie over zwemles en het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ vindt u op de websites www.allesoverzwemles.nl en www.npz-nrz.nl.

Leren zwemmen en een zwemdiploma is in ons waterrijke land van levensbelang. Wij wonen niet alleen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op. Daarom is het een must dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. De basis van leren zwemmen is het Zwem-ABC, een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. U kunt bij ons kiezen uit de volgende mogelijkheden: reguliere lessen van 60 minuten (1 of 2x per week), zwemlessen in extra kleine groepen (max. 4 kinderen) en privé zwemlessen. Voor meer informatie en prijzen kunt u mailen naar sports@zenden.nl .Zenden Sports werkt ook samen met de OBS Binnenstad. Kinderen van deze school kunnen zwemlessen nemen in het teken van ‘naschoolse activiteit’. Dit betekent dat de kinderen door ons van school worden opgehaald en eerst zwemles krijgen voordat ze naar huis gaan. 

ABC licentie - Swim Club

Zenden sports heeft sinds januari 2018 een Licentie Zwem - ABC

Lees meer

Student deals

Speciale tarieven voor studenten!

Lees meer
Meer nieuws